TỔNG ĐÀI NOIBAI CONNECT (024) 62.666.000

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


Đối với Khách hàng
Khi đồng ý sử dụng dịch vụ xe của chúng tôi, Khách hàng tự nguyện cung cấp các thông tin cần thiết cho việc vận chuyển hành khách bao gồm những thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ đón/tiễn, loại xe yêu cầu, chi tiết chuyến bay/chuyến tàu (trong trường hợp lịch trình di chuyển của Khách hàng có liên quan để chúng tôi có thể chủ động đảm bảo giờ đón tiễn khi có thay đổi), và thông tin để phát hành hoá đơn (trong trường hợp Khách hàng yêu cầu), v.v.

Chúng tôi tôn trọng và bảo mât tuyệt đối những thông tin cá nhân của Khách hàng và đảm bảo sử dụng những thông tin này chỉ nhằm mục đích thực hiện dịch vụ đã thoả thuận với Khách hàng, bao gồm việc điều động phương tiện vận chuyển phù hợp cho Khách hàng. Đồng thời, chúng tôi được phép lưu trữ những thông tin này để giải quyết các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình hoàn thành cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, cũng như tạo thuận lợi cho Khách hàng trong các lần đăng ký dịch vụ tiếp theo với chúng tôi, trừ trường hợp Khách hàng có yêu cầu khác.

Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của Khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nên trong trường hợp Khách hàng có góp ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ để chúng tôi trao đổi và giải quyết.

Đối với Lái xe
Khi đồng ý hợp tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách với chúng tôi, Lái xe tự nguyện cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về hợp tác và đón tiễn Khách hàng của chúng tôi cũng như các quy định liên quan của các Cơ quan quản lý liên quan.

Theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng của chúng tôi, Lái xe có nghĩa vụ tôn trọng, bảo mật và bảo đảm sử dụng thông tin Khách hàng mà chúng tôi cung cấp cho Lái xe nhận được yêu cầu vận chuyển Khách hàng chỉ cho mục đích thực hiện dịch vụ đó.

Chúng tôi có quyền đơn phương dừng hợp tác với Lái xe nào không tôn trọng thoả thuận hợp tác đã cam kết và Lái xe đó sẽ tự chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm khi bị phát hiện và xử lý.